Soubory cookie, které používáme, zajišťují, aby jste byli maximálně spokojeni s našimi webovými stránkami. Dalším používáním našich webových stránek vyjadřujete souhlas s přijímáním souborů cookie.
Další informace o způsobu jejich používání najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů. [X]
select
select

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Maxell Europe –

 

Tyto zásady ochrany osobníchúdajů určují jak společnost Maxell Europe používá a chrání veškeré informace,které společnosti Maxell Europe poskytujete při používání těchto webovýchstránek. Používáním těchto webových stránek potvrzujete souhlas.

Cílem společnosti Maxell Europeje zajistit ochranu vašich osobních údajů. Můžete být ubezpečeni, že budou používánypouze v souladu s tímto ustanovením o ochraně osobních údajů.

Společnost Maxell Europe můžetyto zásady pravidelně aktualizovat na této stránce. Pravidelně kontrolujte tuto stránku, abybylo zajištěno, že souhlasíte s jakýmikoli změnami. Tyto zásady platí od 1. července 2012

Shromažďované údaje

·        jménoa pracovní pozice

·        kontaktníúdaje včetně e-mailové adresy

·        demografickéinformace, například PSČ, přednosti a zájmy

·        dalšíinformace relevantní pro průzkumy mezi zákazníky a/nebo nabídky

Jak používáme vaše údaje?

Tyto údaje nám pomáhají porozumětvaším potřebám, poskytovat vám kvalitnější služby a využíváme je zejména knásledujícím účelům:

·        Provnitřní evidenci.

·        Kvylepšování našich produktů a služeb.

·        Kpravidelnému rozesílání propagačních e-mailů na vámi poskytnutou e-mailovouadresu. Tyto e-maily obsahují informace o nových produktech, speciálních nabídkáchnebo informace, o kterých si myslíme, že by pro vás byly zajímavé. 

·        Kpřizpůsobování webových stránek podle vašich zájmů.

Zabezpečení

Naším cílem je zajistitzabezpečení vašich údajů. Aby se zabránilo neoprávněnému přístupu neboprozrazení, přijali jsme odpovídajícífyzická, elektronická a organizační opatření na ochranu a  zabezpečení údajů, které shromažďujemeonline.

Soubory cookie

Pomocínásledujícího odkazu můžete změnit aktuálně vybrané nastavení souborů cookie;

Blokovat soubory cookie

Co je soubor cookie?

Cookies jsou malé textové soubory, kteréjsou zasílány a ukládány ve vašem počítači, chytrém telefonu nebo jinémzařízení pro přístup k Internetu, kdykoli navštívíte naše webové stránky. Každý soubor cookie je jedinečný pro váš webový prohlížeč. Bude obsahovat některé anonymní informace, například jedinečnýidentifikátor a název serveru a nějaké číslice a čísla. Soubory cookies jsou specifické pro server, který je vytvořil, a nemohou knim přistupovat jiné servery, což znamená, že je nelze používat ke sledovánívašeho pohybu jinde na webu. Upozorňujeme vás, že v souborech cookie seneukládají hesla a čísla kreditních karet.

Většina navštěvovaných webových stránekpoužívá soubory cookie k usnadnění používání, protože umožňují, aby si váswebové stránky „zapamatovaly“ co se týče délky návštěvy (prostřednictvím„souboru cookie pro danou relaci“) nebo pro opakované návštěvy (prostřednictvím„trvalého souboru cookie“).

Většina webových stránek používá souborycookie z celé řady důvodů, například ke zjišťování preferencí, k zefektivněnínavigace uživatelů mezi stránkami, k ověřování uživatele a k zajišťovánízákladního zabezpečení; takové soubory cookie se nazývají „neinvazivní“.

Používáme soubory cookie sprotokolem provozu ke zjišťování používání stránek. To nám umožňuje analyzovat data o provozu webových stránek a vylepšovatnaše webové stránky na míru potřebám našich zákazníků. Tyto údaje používáme pouze pro účely statistické analýzy a potom jsouodstraněny ze systému.

Obecně nám soubory cookiepomáhají poskytovat lepší webové stránky, protože nám umožňují sledovat kteréstránky jsou pro vás užitečné a které nikoli. Soubor cookie nám v žádném případě neumožňuje přístup k vašemu počítačinebo k jakýmkoli jiným údajům o vás, kromě údajů, které nám chcete poskytnout.

Soubory cookie můžete přijmoutnebo odmítnout. Většina webových prohlížečů automatickypřijímá soubory cookie, ale podle potřeby můžete obvykle upravit nastavenívašeho prohlížeče tak, aby odmítal soubor cookie. Odmítnutí souborů cookie vám může zabránit ve využívání všech možnostíwebových stránek.

Soubory cookie urychlují a usnadňujíinterakci mezi vámi a webem. Pokud některý webový server nepoužívá souborycookie, při každém vstupu na svou novou webovou stránku si bude myslet, že jstenový návštěvník – například když zadáte vaše přihlašovací údaje a přejdete nadalší stránku, server vás nerozpozná a budete se muset přihlásit znovu.

Soubory cookie může odesílat navštívenýwebový server („soubory cookie prvních stran“) nebo mohou být vytvořeny jinýmiwebovými server, které provozují obsah na zobrazené stránce („soubory cookietřetích stran“).

Společnost Maxell Europe neobchoduje súdaji, které shromažďují soubory cookie, ani neposkytuje tyto údaje třetímstranám, pokud to nevyžaduje zákon (například vládní úřady a orgány právnímoci).

Nb. Trvalé soubory cookie zůstávají poukončení prohlížeče.

Další informace o souborech cookie můžetenajít na http://www.allaboutcookies.org/

Různé formy souborů cookie

Nezbytné soubory cookie
Nezbytné soubory cookie umožňují procházet webové stránky a využívat základnífunkce, například zabezpečené oblasti. Tyto soubory cookie neshromažďují žádnéúdaje o vás, které by mohly být použity pro marketing nebo k zapamatování míst,která jste navštívili v Internetu. Přijímání nezbytných souborů cookie nelze odmítnouta proto nelze nadále používat tento server, pokud ve vašem prohlížeči nastavíteblokování souborů cookie z tohoto serveru (viz část „Správa souborů cookie“níže).

Nb. Předpokládá se, že používáním tohotowebového serveru souhlasíte s přijímáním nezbytných souborů cookie. Používáte-li webovýprohlížeč k blokování nezbytných souborů cookie, nebudou webové stránkyfungovat tak, jak mají.

Takové soubory cookie mohou mít různéúčely, například:
Zapamatování údajů, které jstezadali do formulářů při navigování na jiné stránky v rámci jedné relacewebového prohlížeče, který identifikoval vaše přihlášení (pokud je servervybaven oblastí pro přihlášení).

Používáním souborů cookie nebudoushromažďovány údaje, které by mohly být použity k propagaci produktů neboslužeb nebo k použití cílených reklam na jiných webových serverech.

V následující tabulce jsou popsány soubory cookie,které používáme, a proč.

Soubor cookie Název Trvalý Účel Další informace
Přijetí souborů cookiewebových stránek rtCookiePrivacySetting A Tento soubor cookie sepoužívá ke zjištění, zda uživatel souhlasil s používáním souborů cookie natomto webovém serveru.  
Upřednostňovaný formátserveru  rtPreferedSiteFormat A Tento soubor cookie sepoužívá ke zjištění upřednostňovaného formátu zobrazení webového serveru. Plné/ Tablet / Mobil.  
Stav automatickéhopřihlášení  rtAutoLogin A Tento soubor cookie sepoužívá ke zjištění, zda se uživatel rozhodl pro automatické přihlášení připříští návštěvě tohoto serveru. Obsahuje kód náhodného přihlášení pro tohotouživatele. NEOBSAHUJEžádné údaje nebo hesla uživatele  
Soubor cookie pro danourelaci ASP.NET_SessionId N Tento soubor cookie jedůležitý pro oblasti tohoto webového serveru chráněné přihlášením. Je určenpouze pro osoby používající tento webový server. Po ukončení webového prohlížeče je tento souborcookie odstraněn. Navštivte webové stránkyspolečnosti Microsoft
Soubory cookie Telerik Různé
(V závislosti na ovládacích prvcích použitých na tomto serveru)
A Tyto soubory cookievyužívají ovládací prvky stránek telerik k záznamu jejich stavu. napříkladkonfigurace mřížky a výběry na panelu nabídky editoru. Další informace okonkrétním souboru cookie telerik vyhledejte na stránkách podpory Telerik

 

Výkonovýsoubor cookie

„Výkonové“ soubory cookie shromažďujíúdaje o používání našich webových stránek uživatelem, například navštívenéstránky a případné chyby. Tyto soubory cookie neshromažďují žádné údaje,které by vám mohly identifikovat – veškeré shromaždované údaje jsou anonymní aslouží pouze k vylepšování našich webových stránek, služeb, k porozuměnípotřebám našich uživatelů a k posouzení účinnosti naší reklamy.

Nb: Výkonové soubory cookie lze blokovat.

„Výkonové“ soubory cookie využívámek následujícím účelům:
Zjišťování statistiky využívánínašich webových stránek.
Zjišťování účinnosti naší reklamy(tyto informace nepoužíváme k cílené reklamě na jiných webových serverech,které navštěvujete).
Vylepšování webových stránekanalýzou veškerých případných chyb.

„Výkonové“ soubory cookie NESLOUŽÍ knásledujícím účelům:
Shromažďování údajů, které by mohlybýt využity k cílené propagaci produktů nebo služeb na jiných webovýchserverech.
Cílená reklama na jiných webovýchserverech.

Soubor cookie Název Trvalý Účel Další informace
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
A Tyto soubory cookie sloužíke shromažďování údajů o tom, jak návštěvníci využívají náš webový server. Nazákladě těchto údajů sestavujeme přehledy a vylepšujeme naše webové stránky. Tytosoubory cookie shromažďují údaje v anonymní formě včetně počtu návštěvníkůwebového serveru, odkud přicházejí a jaké stránky navštěvují. Klepnutím zdezobrazíte přehled zásad ochrany osobních údajů společnosti Google
LeadsExplorer   A Tyto soubory cookie sloužík identifikaci vaší společnosti - nikoli vás jako jednotlivce – a pomáhají námporozumět o co se zajímáte, pokud se nás rozhodnete kontaktovat  
               

Správa souborů cookie

Prohlížeče ve většině počítačů, chytrýchtelefonů a dalších zařízení s možností využívání webu jsou obvykle nastaveny napřijímání souborů cookie. Chcete-li upravit vaše preference souborů cookiepro náš webový server nebo pro jiné webové servery, můžete tak učinit vnastavení vašeho prohlížeče. Ve funkci „nápovědy“ vašeho prohlížeče najdetepokyny pro blokování nových souborů cookie, upozorňování na přijetí novéhosouboru cookie a úplnou deaktivaci souborů cookie. Můžete rovněž deaktivovat nebo odstranitpodobné údaje používané doplňky prohlížeče, například soubory cookie Flash,změnou nastavení doplňků nebo návštěvou webových stránek výrobce.

Soubory cookie se často používají kaktivaci a vylepšení některých funkcí na našich webových stránkách. Pokud se rozhodnetevypnout některé soubory cookie, pravděpodobně to ovlivní fungování našichwebových stránek.

Na následujících webových stránkáchnajdete další informace o souborech cookie:

Odkazy na další webové stránky

Náš webový server může obsahovatodkazy na další zajímavé webové stránky. Upozorňujeme vás, žeobsah odkazovaných webových stránek je mimo naši kontrolu. Z tohoto důvodu nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí žádnýchúdajů, které poskytnete na odkazovaných stránkách, a na tyto stránky senevztahují tyto zásady ochrany osobních údajů. Musíte postupovat opatrně a seznámit se s prohlášením o ochraně osobníchúdajů na příslušném webovém serveru.

Kontrola nad vašimi osobnímiúdaji

Můžete se rozhodnout omezitshromažďování nebo používání vašich osobních údajů následujícími způsoby:

·        kdykolijste vyzváni k vyplnění formuláře na webových stránkách, vyhledejte políčko,jehož klepnutím vyjadřujete nesouhlas, aby kdokoli využíval zadané údaje kpřímému marketingu

·        pokudjste dříve souhlasili s používáním vašich osobních údajů k přímému marketingu,můžete tento souhlas kdykoli odvolat písemně nebo e-mailem na adresu marketing@maxell.eu

Nebudeme prodávat, šířit anipronajímat vaše osobní údaje třetím stranám bez vašeho souhlasu nebonebudeme-li k tomu nuceni zákonem. Budete-li si přát,můžeme používat vaše osobní údaje k zasílání propagačních informací o třetíchstranách, o kterých si myslíme, že by pro vás mohly být zajímavé.

Podle zákona o ochraně údajů zroku 1998 můžete požádat o podrobnosti o osobních údajích, kterými disponujeme.Tato služba je k dispozici za drobný poplatek. Požadujete-li kopii vašichosobních údajů, kterými disponujeme, napište na adresu Maxell Europe Limited,European Headquarters, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead,Berkshire, SL6 8YA.

Jste-lipřesvědčeni, že některý z vašich osobních údajů, kterými disponujeme, nenísprávný nebo je neúplný, co nejdříve nám napište nebo zašlete e-mail na výšeuvedenou adresu. Veškeré nesprávné údaje budou bezprostředně opraveny.