We use cookies to ensure that we provide you with the best experience of our site. If you continue to browse our website we will assume that you are happy to receive cookies.
To learn more about how they are used please view our Privacy Notice. [X]
select
select

Polityka ochrony środowiska

Polityka ochrony środowiska

Nasza działalność polega na dostarczaniu naszym klientom produktów konsumenckich i biznesowych przeznaczonych na rynek multimedialny, magazynowania danych, dźwięku i obrazu, energii, motoryzacji, medycyny, sieci i optyki.

Zdajemy sobie sprawę ze znaczenia dbałości o środowisko na całym świecie, dlatego też prowadzimy naszą działalność zgodnie z etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Firma MEL postępuje zgodnie z następującymi zasadami:

  • Korporacja - promowanie i wspieranie standardów korporacji, polityki ochrony środowiska i działalności społecznej poprzez starania mające na celu uzyskanie harmonii z otoczeniem.
  • Komunikacja  - będziemy wspierać, szkolić i przekazywać najlepsze praktyki ekologiczne oraz wyniki naszych działań biznesowych (sprzedaży, marketingu, działania, produkcji i dystrybucji) naszym pracownikom i udziałowcom.
  • Wiedza - będziemy aktywnie rozwijać, integrować i udostępniać wiedzę z zakresu ekologii innym grupom biznesowym.  Będzie się to odbywało za obopólną korzyścią dla działalności naszej formy, naszych pracowników, klientów i szerszej społeczności, we której działamy.
  • Zmniejszanie do minimum - 4 R  Zdajemy sobie sprawę z konieczności zmniejszenia, ponownego użycia, odzysku i recyklingu w naszej działalności biznesowej.  W miarę możliwości będziemy projektować w sposób oszczędny oraz minimalizować nasz wpływ na środowisko, a jednocześnie dążyć do zaspokojenia lub przewyższenia oczekiwań naszych klientów.
  • Zapobieganie - do naszych zamiarów należy zapobieganie zanieczyszczeniom pochodzącym z działalności biznesowej, w celu zmniejszenia wpływu na klimat poprzez efektywne wykorzystanie zasobów, przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisów prawnych oraz innych wymagań z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, pod którymi podpisuje się organizacja.
  • Utrzymanie - jesteśmy zobowiązani do ciągłego doskonalenia poprzez regularne sprawdzanie naszych dokonań w dziedzinie ochrony środowiska niezależnie od naszej polityki, zadania/ń oraz celu/ów.