We use cookies to ensure that we provide you with the best experience of our site. If you continue to browse our website we will assume that you are happy to receive cookies.
To learn more about how they are used please view our Privacy Notice. [X]
select
select

Polityka prywatności Maxell
Europe –

 

Ta polityka określa sposób, wjaki Maxell Europe wykorzystuje i chroni informacje udostępniane Maxell Europepodczas korzystania z tej strony internetowej. Korzystanie z tej strony jestrównoznaczne z potwierdzeniem akceptacji tej polityki.

Maxell Europe dąży do zapewnieniaochrony prywatności użytkowników. Mogą oni mieć pewność, że udostępnioneinformacje będą wykorzystywane wyłącznie w sposób określony w niniejszymoświadczeniu o polityce prywatności.

Maxell Europe może dokonaćczasami pewnych zmian w tej polityce, aktualizując tę stronę. Należy od czasudo czasu sprawdzać tę stronę, by mieć pewność, że akceptuje się wszelkiezmiany. Niniejsza polityka obowiązuje od 1 lipca 2012 roku.

Gromadzone przez nasinformacje

·        Imię,nazwisko i stanowisko

·        Informacjekontaktowe, w tym adres e-mail

·        Informacjedemograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania

·        Inneinformacje istotne z punktu widzenia badań klienta i/lub ofert

Jak wykorzystujemy informacje?

Wykorzystujemy informacje, byzrozumieć potrzeby użytkowników i zapewnić im lepszą jakość usług, a ponadtoprzede wszystkim z następujących powodów:

·        Wwewnętrznych celach ewidencyjnych.

·        Wcelu poprawy jakości naszych produktów i usług.

·        Wcelu wysyłania okresowo promocyjnych wiadomości e-mail dotyczących nowych produktów,ofert specjalnych lub innych informacji, które naszym zdaniem mogązainteresować użytkownika, na podany przez niego adres e-mail. 

·        Wcelu dostosowania strony internetowej do potrzeb klienta zgodnie z jegozainteresowaniami.

Bezpieczeństwo

Zależy nam na zapewnieniu, byinformacje użytkowników były bezpieczne. Aby uniemożliwić dostęp lub ujawnienieinformacji przez osoby nieupoważnione, stosujemy odpowiednie środki fizyczne,elektroniczne i administracyjne, które chronią i zabezpieczają gromadzone przeznas on-line informacje.

Ciasteczka (ang. cookies)

Można zmienićwybrane aktualnie opcje ciasteczek, korzystając z podanego linku;

Zablokujciasteczka

Co to jest ciasteczko?

Ciasteczka to niewielkie pliki tekstowe,które są przesyłane do komputera, smartfona lub innego urządzenia iprzechowywane na nim dla celów dostępu do internetu. Wykorzystywane są przykażdej wizycie na naszej stronie. Każde ciasteczko jest przeznaczone wyłączniedla danej przeglądarki internetowej. Zawiera pewne informacje anonimowe, takiejak unikatowy identyfikator, nazwa strony, cyfry i liczby. Z ciasteczek możekorzystać tylko serwer, który je utworzył. Inne serwery nie mogą uzyskać donich dostępu, co oznacza, że nie mogą one zostać wykorzystane do śledzeniaruchów użytkownika w innych miejscach w sieci. Należy uwzględnić, że hasła inumery kart kredytowych nie są przechowywane w ciasteczkach.

Większość stron wykorzystuje ciasteczka doułatwienia użytkownikowi korzystania z nich, pozwalając stronie internetowej na„zapamiętanie” użytkownika przez czas trwania wizyty (za pomocą „ciasteczkasesyjnego”) lub rozpoznanie go przy powtarzających się wizytach (za pomocą„trwałego pliku ciasteczka”).

Większość stron korzysta z ciasteczek zwielu różnych powodów, takich jak określenie preferencji użytkowników,umożliwienie im efektywnej nawigacji pomiędzy kartami stron, weryfikacjaużytkownika i wykonanie innych niezbędnych czynności zabezpieczających.Wszystkie te powody określane są jako „nieinwazyjne”.

Korzystamy z plików nadzoruruchu, by zidentyfikować, które karty strony są odwiedzane. Pomaga nam to wanalizie danych dotyczących ruchu na stronie internetowej oraz w udoskonaleniunaszej strony w celu lepszego dopasowania jej do potrzeb klienta.Wykorzystujemy te informacje wyłącznie dla celów statystyczno-analitycznych, anastępnie dane usuwane są z systemu.

Ogólnie rzecz biorąc, ciasteczkapomagają nam zapewnić lepszą jakoś strony internetowej, ponieważ dzięki nimmożemy kontrolować, które karty strony są według użytkownika przydatne, a którenie. Ciasteczka w żaden sposób nie dają nam dostępu do komputera użytkownikaani do żadnych jego informacji poza tymi, którymi sam się z nami podzieli.  

Można wybrać pomiędzy akceptacjąa blokowaniem mechanizmu ciasteczek. Większość przeglądarek internetowychautomatycznie akceptuje ciasteczka. Zazwyczaj można jednak zmodyfikowaćustawienia przeglądarki, jeżeli chce się zablokować ciasteczka. Może to jednakuniemożliwić korzystanie z wszystkich opcji strony internetowej.

Dzięki ciasteczkom interakcja użytkownikaze stroną internetową jest szybsza i łatwiejsza. Jeżeli strona nie korzysta zciasteczek, traktuje użytkownika tak, jakby odwiedzał ją po raz pierwszy zakażdym razem, gdy przechodzi do nowej karty na stronie - oznacza to naprzykład, że po wprowadzeniu loginu i przejściu do innej karty strona nierozpozna już użytkownika i nie będzie on zalogowany.

Ciasteczka mogą być stosowane przezodwiedzaną stronę („ciasteczka osoby pierwszej”) lub przez inne stronyinternetowe zarządzające treścią na przeglądanej stronie („ciasteczka osóbtrzecich”).

Maxell Europe nie sprzedaje informacjigromadzonych przez ciasteczka ani nie ujawnia tych informacji osobom trzecim, zwyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo (na przykład na wezwanieagencji rządowych i organów ścigania). 

N.B. Trwałe pliki ciasteczek pozostają nadysku po zamknięciu przeglądarki.

Więcej informacji o ciasteczkach możnaznaleźć na stronie http://www.allaboutcookies.org/

Różne rodzaje ciasteczek

Niezbędne ciasteczka
Niezbędne ciasteczka pozwalają na poruszanie się po stronie internetowej ikorzystanie z podstawowych elementów, takich jak obszary bezpieczne. Teciasteczka nie gromadzą żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystanedo celów marketingowych ani nie zapamiętują, jakie miejsca w sieci odwiedzałużytkownik. Nie można wybrać opcji blokowania niezbędnych ciasteczek. Jeżeliużytkownik nie wyraża na nie zgody, nie powinien dalej korzystać z tej stronylub powinien wprowadzić w przeglądarce inne ustawienia blokujące ciasteczka ztej strony (patrz: „Zarządzanie ciasteczkami” poniżej).

N.B. Zakładamy, że korzystanie z tejstrony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niezbędne ciasteczka. Jeżeliniezbędne ciasteczka zostaną zablokowane w przeglądarce, strona nie będziedziałała tak, jak powinna.

Przykłady zastosowania takich ciasteczek:
Zapamiętywanie informacji wpisanych w formularzach przy przechodzeniu pomiędzyróżnymi kartami strony podczas jednej sesji, gdy użytkownik jest zalogowany(jeżeli na stronie istnieje opcja logowania).

Korzystanie z tych ciasteczek niespowoduje gromadzenia informacji, które mogłyby zostać wykorzystane w celachreklamowania produktów lub usług albo personalizacji reklam wyświetlanych najakiejkolwiek innej stronie.

W poniższej tabeli przedstawiliśmy typywykorzystywanych przez nas ciasteczek i powody ich używania.

Ciasteczko Nazwa Trwałe Purpose More Information
Akceptacja ciasteczek nastronie internetowej rtCookiePrivacySetting T To ciasteczko służy dozapisania, czy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie ciasteczek na tejstronie internetowej.  
Preferowany formatstrony rtPreferedSiteFormat T To ciasteczko służy dozapisania, który format przeglądania strony jest preferowany przez użytkownika.Pełny ekran / Tablet / Telefon komórkowy.  
Status automatycznegologowania  rtAutoLogin T To ciasteczko służy dozapisania, czy użytkownik wybrał opcję automatycznego logowania przy powrociedo tej strony. Zawiera losowy kod logowania dla tego użytkownika. NIE ZAWIERAżadnych informacji o użytkowniku ani haseł.  
Ciasteczko sesyjne ASP.NET_SessionId N To ciasteczko jestniezbędne w celu logowania do obszarów zabezpieczonych na stronie. Jeststosowane tylko dla osób korzystających ze strony. To ciasteczko zostajeusunięte po zamknięciu przeglądarki. Odwiedźstronę Microsoft
Ciasteczka Telerik  Various (Depending on controls used on this site) Różne
(W zależności od funkcji kontrolnych wykorzystywanych na stronie)
T Te ciasteczkawykorzystywane są przez funkcje kontrolne strony Telerik do zapisania ichstanu, np. konfiguracji układu i wyborów dla paska menu edytora. Więcej informacji oposzczególnych ciasteczkach Telerik znaleźć można na stronach pomocy telerik

 

Ciasteczkaaktywności

„Ciasteczka aktywności” gromadząinformacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z naszej strony, np. którekarty strony odwiedza i czy napotyka na jakieś błędy. Te ciasteczka niegromadzą żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika -wszystkie gromadzone informacje są anonimowe i wykorzystywane są wyłącznie wcelu udoskonalenia naszej strony i świadczonych usług, a ponadto pomagają namzrozumieć, co interesuje naszych użytkowników i zmierzyć skuteczność naszejreklamy.

N.B. Można zablokować ciasteczka aktywności.

Wykorzystujemy „ciasteczka aktywności” w celu:
Tworzenia statystyk dotyczących sposobu, w jaki wykorzystywana jest naszastrona.
Sprawdzenia, jak skuteczne są nasze reklamy (nie wykorzystujemy tych informacjiw celu personalizacji reklam pod kątem użytkownika podczas odwiedzania przezniego innych stron).
Udoskonalenia strony poprzez wykrycie i analizę pojawiających się błędów.

„Ciasteczka aktywności” NIE BĘDĄwykorzystywane w celu:
Gromadzenia informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do reklamowania użytkownikowiproduktów lub usług na innych stronach.
Personalizacji reklam pod kątem użytkownika na innych stronach.

Ciasteczko Nazwa Trwałe Purpose More Information
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Y Te ciasteczka służą dogromadzenia informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszejstrony. Za pomocą tych informacji tworzymy raporty, co pomaga nam udoskonalićstronę. Ciasteczka gromadzą informacje w formie anonimowej, w tym dane oliczbie osób odwiedzających stronę, o tym, skąd użytkownicy trafili na stronę io kartach strony, które odwiedzili Kliknijtutaj, by uzyskać ogólne informacje o prywatności w Google
LeadsExplorer   Y Te ciasteczka służą dozidentyfikowania firmy, a nie użytkownika jako osoby. Pomagają nam zrozumieć,czym wykazał zainteresowanie użytkownik, jeżeli zdecyduje się on później z namiskontaktować.  

Zarządzanie ciasteczkami

Przeglądarki większości komputerów,smartfonów i innych urządzeń wykorzystujących internet mają zazwyczaj ustawionąobsługę ciasteczek. Preferencje w zakresie ciasteczek dla naszej stronyinternetowej lub jakichkolwiek innych stron zmienić można za pomocą ustawieńprzeglądarki. W „Pomocy” przeglądarki można znaleźć informacje o tym, jakblokować nowe ciasteczka w przeglądarce, jak ustawić w przeglądarcepowiadomienie o otrzymaniu nowego ciasteczka i jak całkowicie wyłączyć obsługęciasteczek. Można również wyłączyć lub usunąć podobne dane wykorzystywane przezrozszerzenia przeglądarki, takie jak ciasteczka Flash, zmieniając ustawieniarozszerzeń lub odwiedzając stronę producenta przeglądarki.

Ciasteczka często wykorzystywane są w celuuruchomienia i udoskonalenia pewnych funkcji na naszej stronie internetowej.Wyłączenie pewnych ciasteczek może wpłynąć na sposób działania naszej strony.

Na wymienionych poniżej stronachinternetowych można znaleźć więcej informacji o ciasteczkach:

 • Informacje o ciasteczkach
  Wyczerpujące informacje na temat tego, jak zablokować lub wymazać ciasteczka w wielu różnych przeglądarkach:
  http://www.aboutcookies.org

  Przydatne informacje o ciasteczkach można znaleźć na stronie:
  http://www.allaboutcookies.org
 • Internetowe Biuro Reklamy
  Przewodnik po reklamie behawioralnej i prywatności on-line opracowany przez branżę reklam internetowych. Dostępny pod adresem:
  http://www.youronlinechoices.eu
 • Międzynarodowa Izba Handlowa w Wielkiej Brytanii
  Informacje o przewodniku po ciasteczkach opracowanym przez MIH w Wielkiej Brytanii znaleźć można na stronie internetowej MIH w sekcji:
  http://www.international-chamber.co.uk/our-expertise/digitaleconomy

Linki do innych stroninternetowych

Na naszej stronie mogą znajdowaćsię linki do innych stron internetowych. W wypadku opuszczenia naszej strony zapomocą tych linków należy jednak mieć świadomość, że nie mamy żadnej kontroli nadinnymi stronami internetowymi. Nie możemy więc ponosić odpowiedzialności zaochronę i prywatność jakichkolwiek informacji udostępnionych podczasodwiedzania takich stron, a jednocześnie strony te nie są objętepostanowieniami niniejszej polityki prywatności. Należy zachować ostrożność isprawdzić oświadczenie o polityce prywatności dla odpowiedniej stronyinternetowej.

Kontrolowanie osobistychinformacji

Aby ograniczyć ilość swoichinformacji osobistych, które są gromadzone lub wykorzystywane, można wykonaćnastępujące czynności:

·        wypełniającformularz na stronie internetowej, każdorazowo szukać kwadracika, który możnazaznaczyć, by wskazać, że nie wyraża się zgody na wykorzystywanie informacji dobezpośrednich celów marketingowych przez jakiekolwiek podmioty

·        jeżeliużytkownik wyraził wcześniej zgodę na wykorzystywanie przez nas swoichinformacji osobistych do bezpośrednich celów marketingowych, w dowolnymmomencie może ją odwołać, pisząc do nas na adres marketing@maxell.eu

Bez pozwolenia użytkowników niebędziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani wydzierżawiać ich informacjiosobistych żadnym osobom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to wymaganeprzez prawo. Możemy wykorzystać informacje osobiste użytkownika do przesłaniamu informacji promocyjnych o osobach trzecich, które naszym zdaniem mogą gozainteresować, jeżeli wyrazi na to zgodę.

Na mocy Ustawy o ochronie danychosobowych z 1998 roku można zwrócić się do nas o przedstawienie posiadanychprzez nas informacji osobistych. W takim wypadku obowiązuje niewielka opłata.Aby otrzymać kopię posiadanych przez nas informacji na swój temat, należyzwrócić się na piśmie do Maxell Europe Limited, European Headquarters,Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA.

Jeżeli użytkownikjest przekonany, że posiadane przez nas informacje są nieprawidłowe lubniekompletne, prosimy o jak najszybszy kontakt na podany powyżej adres.Niezwłocznie poprawimy wszelkie informacje, które okażą się nieprawidłowe.