Folosim cookies pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experienţă în cadrul site-ului nostru. În cazul în care continuaţi să navigaţi pe site-ul nostru, vom presupune că acceptaţi să primiţi cookies.
Pentru a afla mai multe despre cum sunt folosite acestea, vă rugăm să vizualizaţi Termenii noştri de Confidenţialitate. [X]
select
select

Politica de mediu

Politica de mediu

Scopul companiei este de a oferi produse pentru profesionişti şi consumatori în domeniul multimedia, de stocare a datelor, audio-vizual, alimentare, automobilistic, medical, infrastructura reţelelor şi optică.

Ştim că protecţia mediului înconjurător este extrem de importantă, aşadar vom gestiona activitatea noastră în deplin respect faţă de etica corporativă şi a responsabilităţii sociale.

MEL se angajează să respecte următoarele principii:

  • Compania - susţinerea şi promovarea standardelor companiei, a politicii de protecţie a mediului înconjurător şi a activităţilor sociale conform verificărilor prealabile şi a armoniei cu mediul înconjurător.
  • Comunicarea - promovarea, educarea şi comunicarea celor mai bune practici ambientale şi punerea în aplicare a activităţilor companiei (vânzări, marketing, producţie şi distribuţie) atât în privinţa angajaţilor, cât şi a acţionarilor.
  • Know-how - dezvoltarea activă, integrarea şi împărtăşirea cunoştinţelor la nivelul mediului înconjurător împreună cu alte companii. Toate acestea spre beneficiul activităţii, a angajaţilor, a clienţilor şi a comunităţii în cadrul cărei a compania îşi desfăşoară activitatea.
  • Minimizarea - 4 R. Recunoaşterea importanţei reducerii, reutilizării, recuperării şi reciclării în cadrul desfăşurării activităţii. Atunci când este posibil - proiectarea, din punct de vedere economic, cu scopul de a reduce la minim impactul asupra mediului şi de a satisface şi depăşi aşteptările clienţilor.
  • Prevenirea - eliminarea poluării produse de activitatea nostră, reducerea efectului asupra climei prin intermediul utilizării eficiente a resurselor, satisfacerea tuturor cerinţelor (legale, dar nu numai) în privinţa standardelor sanitare, de siguranţă şi a mediului înconjurător pe care compania se angajează să le respecte.
  • Menţinerea - angajamentul de a ne îmbunătăţi constant, prin controlarea periodică a performanţelor mediului, în funcţie de politică, scopul/urile şi obiectivul/ele companiei.