Folosim cookies pentru a ne asigura că vă oferim cea mai bună experienţă în cadrul site-ului nostru. În cazul în care continuaţi să navigaţi pe site-ul nostru, vom presupune că acceptaţi să primiţi cookies.
Pentru a afla mai multe despre cum sunt folosite acestea, vă rugăm să vizualizaţi Termenii noştri de Confidenţialitate. [X]
select
select

Politica de confidenţialitate Maxell Europe –

 

Această politică deconfidenţialitate stabileşte modul în care Maxell Europe foloseşte şiprotejează orice informaţie pe care o daţi către Maxell Europe atunci când lefolosiţi situl.  Folosind situl, confirmaţică acceptaţi acest lucru.

Maxell Europe garantează să văasigure de protecţia datelor dumneavoastră. Puteţi să fiţi convinşi că acestea vor fi folosite în conformitate cucontractul de confidenţialitate.

Actualizând pagina, Maxell Europepoate schimba din când în când această politică.  Va trebui să verificaţi această pagină dincând în când pentru a vă asigura că sunteţi mulţumit de schimbări.  Această politică intră în vigoare de la 1Iulie 2012.

Informaţiile pe care lestrângem

·        Numeşi profesie

·        Informaţiide contact, inclusiv adresa de email

·        Informaţiidemografice, precum codul poştal, preferinţe şi interese

·        Alteinformaţii relevante pentru chestionarele pentru clienţi şi/sau oferte

Cum folosim informaţiiledumneavoastră?

Folosim aceste informaţii pentrua înţelege care sunt nevoile dumneavoastră şi pentru a vă oferi servicii maibune, dar mai ales din următoarele motive:

·        Pentrupăstrarea datelor interne.

·        Pentrua ne îmbunătăţi produsele şi serviciile.

·        Pentrua trimite periodic email-uri promoţionale privind noile produse, ofertespeciale sau alte informaţii despre care credem că v-ar putea interesa folosindadresa de email pe care aţi dat-o. 

·        Pentrua folosi informaţiile pentru a personaliza site-ul după intereseledumneavoastră.

Siguranţă

Vă putem asigura că informaţiiledumneavoastră sunt în siguranţă.  Pentrua preveni accesul neautorizat sau divulgarea, am asigurat măsuri fizice,electronice şi administrative pentru a proteja şi pentru a securiza informaţiilepe care le strângem online. 

Cookies

Puteţi alege săschimbaţi opţiunea selectată momentan de cookie folosind această legătură;

Vă rugăm săblocaţi cookies

Ce este un cookie?

Cookies sunt fişiere mici text care sunttrimise către şi stocate pe calculatorul dumneavoastră, telefonul dumneavoastrăsmartphone sau alt dispozitiv pentru accesul la internet, oricând ne vizitaţisite-ul.  Fiecare cookie este unic pentrunavigatorul dumneavoastră web.  Vaconţine unele informaţii anonime pentru un identificator unit şi numelesiteului, precum şi unele cifre şi numere. Cookies sunt specifice serverului care le-a creat şi nu pot fi accesatede către alte servere, ceea ce presupune că nu pot fi folosite pentru a văurmări mişcările în altă parte pe web. Vă rugăm să reţineţi că parolele şi cifrele de pe cardurile de credit nusunt stocate în cookies.

Cele mai multe site-uri web vizitate vorfolosi cookies pentru a îmbunătăţi experienţa dumneavoastră de utilizator, prinactivarea opţiunii de "a vă aminti" de pe site, fie pentru duratavizitei dumneavoastră (folosind un "cookie de sesiune"), fie pentruvizite repetate (folosind un "cookie permanent").

Cele mai multe situri folosesc cookiesdintr-o varietate de motive, cum ar fi determinarea preferinţelor, permitereautilizatorilor să navigheze printre pagini eficient, verificarea utilizatoruluişi realizarea altor acţiuni esenţiale de siguranţă, toate sunt denumite ‘non-invazive."

Folosim un cookies de jurnal detrafic pentru a identifica ce pagini se folosesc.    Acest lucru ne ajută să analizăm dateleprivind traficul paginii web şi să ne îmbunătăţim site-ul nostru pentru a-ladapta la nevoile clientului.  Folosimaceastă informaţie doar în scopuri statistice de analiză, apoi datlee suntşterse din sistem. 

În general, cookies ne ajută săvă oferim un site mai bun, permiţându-ne să monitorizăm paginile pe care legăsiţi utile şi pe cele pe care nu le găsiţi utile.  Un cookie nu ne oferă în niciun caz acces lacalculatorul dumneavoastră sau la alte informaţii despre dumneavoastră, alteledecât informaţiile pe care alegeţi să ni le împărtăşiţi. 

Puteţi alege să acceptaţi sau sărefuzaţi cookies.  Cele mai multenavigatoare web acceptă automat cookies, dar de obicei puteţi schimbaparametrii dumneavoastră de navigare pentru a refuza cookies, dacă doriţi.  Acest lucru ar putea să vă împiedice să aveţiavantaje complete de la site.

Cookies fac interacţiunea dintredumneavoastră şi site mai rapidă şi mai uşoară. Dacă un website nu foloseşte cookies, vă va considera utilizator nou defiecare dată când mergeţi către o pagină nouă pe site - de exemplu, când văintroduceţi detaliile de conectare şi vă mutaţi pe altă pagină, nu vă varecunoaşte şi nu va fi capabil să vă menţină conectat.

Cookies pot fi configurate de cătresite-ul pe care îl vizitaţi ("cookies primă parte") sau pot ficonfigurate de către alte site-uri care realizează conţinutul paginii pe care ovizualizaţi ("cookies parte terţă").

Maxell Europe nu vinde informaţiilecolectate de către cookies, nici nu divulgăm informaţiile către terţe, cuexcepţia cazului în care acest lucru este cerut prin lege (de exemplu, de cătrecorpuri guvernamentale şi de către agenţii de aplicare a legii).

Nb. Cookies permanente rămân după cenavigatorul dumneavoastră s-a închis.

Puteţi să aflaţi mai multe despre cookiesla http://www.allaboutcookies.org/

Forme diferite de cookies

Cookies Necesare
Cookies necesare vă lasă să circulaţi pe site şi să folosiţi parametriiesenţiale precum zonele sigure.  Acestecookies nu adună informaţii despre dumneavoastră care ar putea fi folositepentru marketing sau pentru a vă aduce aminte pe unde aţi circulat pe internet.Nu puteţi declara că nu optaţi pentru cookies necesare, aşadar nu trebuie săcontinuaţi să folosiţi acest site sau să configuraţi navigatorul dumneavoastrăpentru a bloca cookies de pe acest site (Vedeţi mai jos "Administrareacookies").

Nb. Se presupune că, prin utilizareaacestui site, sunteţi de acord să acceptaţi cookies necesare.  Dacă folosiţi navigatorul pentru a blocaCookies Necesare, va preveni site-ul de la funcţionarea corespunzătoare.

Exemple de astfel de cookies sunt pentru:
A reţine informaţiile pe care le-aţi introdus pe formulare când navigaţi pediferite pagini într-o singură sesiune de navigator web, care vă arată ca fiindconectat (dacă situl are o zonă de conectare).

Utilizarea de cookies nu va strângeinformaţii care ar putea fi utilizate pentru a promova produse sau serviciipentru dumneavoastră sau pentru a le utiliza către anunţurile ţintă de pe oricealt site.

Tabelul de mai jos explică maniera şimotivul pentru care folosim cookies.

Cookie Nume Permanent Scop Mai multe informaţii
Acceptare website sitecookie rtCookiePrivacySetting Y Acest cookie sefoloseşte pentru a înregistra dacă un utilizator a acceptat folosirea de cookiede pe acest website.  
Format site preferat rtPreferedSiteFormat Y Acest cookie sefoloseşte pentru a înregistra de pe care format de site preferă utilizatorul săvizualizeze website-ul. Total / Tabletă / Mobil.  
Stare auto conectare rtAutoLogin Y Acest cookie sefoloseşte pentru a înregistra dacă un utilizator a ales o conectare automată laîntoarcerea pe acest site. Conţine un cod de conectare întâmplător pentru acestutilizator. NU conţine informaţii sau parole despre utilizator  
Cookie sesiune ASP.NET_SessionId N Acest cookie esteesenţiak pentru zonele protejate de Conectare ale acestui site.  Se configurează doar pentru acele persoanecare folosesc site-ul.  Acest cookie seşterge când vă închideţi navigatorul. Vizitaţi site-ul Microsoft
ookies Telerik Diverse
(În funcţie de controlul folosit pe acest site) 
Y Aceste cookies suntfolosite de către controlul de pagină telerik pentru a înregistra starea lor,ex. configurări grid şi selecţii din bara de meniu a editorului.  Pentru mai multeinformaţii privind un cookie telerik anume, vă rugăm să căutaţi pe paginile de suport Telerik

CookiesPerformanţă

Cookies de 'Performanţă' adunăinformațiile legate de modul în care folosiți site-ul nostru, ex. ce paginivizitați și dacă ați avut parte de vreun tip de erori.  Aceste cookies nu adună informații care potcontribui la identificarea dumneavoastă – toate informațiile adunate suntanonime și sunt utilizate numai pentru a ne ajuta să îmbunătățim siteul, pentrua înțelege de ce sunt interesați utilizatorii noștri și măsoară eficacitateapublicității  

Nb: Cookies de performanţă se pot bloca.

Folosim cookies de "Performanţă"pentru:
a oferi statistici despre cum funcționează siteul nostru.
arăta cât de eficiente sunt reclamele noastre (nu folosim această informațiepentru a atrage publicitate către dumneavoastră când folosiți site-ul nostru).
a ne ajuta să îmbunătăţim site-ul măsurând orice erori care ar putea apărea.

Cookies de 'performanţă' NU vor fifolosite pentru:
A strânge informaţii care ar putea fi folosite pentru a promova produse sauservicii pentru dumneavoastră pe alte site-uri. 
Anunţurile ţintă pentru dumneavoastră pe orice alt site.

Файл «cookie» Nume Permanent Scop Mai multe informaţii
Google Analytics _utma
_utmb
_utmc
_utmz
Y Aceste cookies suntfolosite pentru a prelua informaţii despre modul în care vizitatorii folosescsitul nostru.  Folosim informaţiilepentru a compila rapoartele şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim situl. Cookiesstrâng informaţii într-un formular anonim, inclusiv numărul de vizitatori de pesite, de unde au venit vizitatorii şi paginile pe care le-au vizitat. Faceţi clicaici pentru o vedere de ansamblu privind confidenţialitatea la Google
LeadsExplorer   Y Aceste cookies suntfolosite pentru a vă identifica firma şi nu pe dumneavoastră, ca individ,astfel încât să putem înţelege pentru ce anume manifestaţi interes şi pentru cetrebuie să ne contactaţi.  
               

Coordonarea cookies-urilor

Motoarele de căutare a majoritățiicomputerelor, smart phone-urile și a alor dispositive ce se pot conecta lainternet sunt programate să accepte cookies-urile.  Dacă doriți să corectați preferințeledumneavoastră în ceea ce privește cookies-urile pentru site-ul nostrum saupentru oricare altul  puteți face acestlucru din setările motorului dumneavoastră de căutare.   Funcția "ajutor" a motorului decăutare vă va ghida pentru a preveni ca motorul de căutare să accepte cookiesnoi, pentru a seta motorul de căutare să vă anunțe când primiți un cookie nouși cum să dezactivați cookies-urile.  Puteți dezactiva sau șterge date similar utilizate de motorul de căutareprin schimbarea setărilor add-on-urilor, cum ar fi Flash Cookies,  sau prin vizitarea site-ului producătorului acestora.  

Cookies-urile sunt folosite pentru aactiva sau îmbunătăți anumite funcții ale site-ului nostru.  Dacă doriți să închideți câteva cookies,acest lucru e posibil să afecteze funcționalitatea site-ului.  

 Oferim următoarele site-uri pentru mai multeinformații legate de cookies :

Legături către alte site-uri

Site-ul nostru poate conținelegături către alte siteuri de interes. Totuși, dacă ați folosit aceste legături pentru a ieși pe de site-ulnostru, trebuie să luați la cunoștință că nu deținem controlul asupra celuilaltsite.  Nu suntem responsabili pentruprotecția și confidențialitatea informațiilor pe care le oferiți când vizitațiaceste siteuri, iar aceste site-uri nu sunt controlate de o clauză deconfidențialitate.   Vă rugăm să văuitați cu atenție și să citiți clauza de confidențialitate pentru site-ul îndiscuție.

Controlul asupra informaţiilorpersonale

Puteți să restricționațicolectarea și utilizarea informațiilor personale în următoarele moduri:

·        oricândsunteți rugați să completați un formular pe site, căutați căsuța pe care să obifați pentru a indica faptul că nu doriți ca informațiile să fie folosite înscopuri de marketing.

·        Dacăanterior ați fost de acord să folosim informațiile personale în scopuri demarketing și v-ați răzgândit, puteți trimite un e-mail la marketing@maxell.eu

Nu vom vinde, distribui sauîmprumuta informațiile dumneavoastră personale terților părți dacă nu avempermisiunea dumneavoastră sau ni se cere prin lege.  Putem folosi informațiile personale pentru avă trimite informații promoționale despre părţile terţe pe care credem că leputeți considera interesante, dacă ne înștiințați că doriți acest lucru.

Puteți solicita detalii legate deinformațiile personale pe care le deținem despre dumneavoastră sub Legea pentruProtecția datelor din 1998. Veți plăti un mic comision. Dacă doriți o copie ainformațiilor personale pe care le deținem despre dumneavoastră vă rugămadresați-vă în scris la Maxell Europe Limited, European Headquarters,Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA.

În cazul în carecredeţi că orice informație pe care o deținem despre dumneavoastră esteincorectă sau incompletă, scrieți-ne sau trimiteți email cât mai curând posibilla adresa de mai sus.  Vom corecta oriceinformație incorectă sau incompletă.